Systemy poziomowania płytek – dodatkowe elementy

Dodatkowe elementy do zestawów poziomowania płytek: klipsy, kliny, podkładki

Opis

Dodatkowe elementy do zestawów poziomowania płytek:

100 klipsów
50 klipsów

100 klinów
50 klinów

100 podkładek ochronnych
50 podkładek ochronnych