O FIRMIE

История ZPH Zolwro- Baumeister Sp.z o.o. Он достигает 1980 год, когда Станислава и Здислав Олейник на поверхности 150 м2 во Вроцлаве начали производить шпатель и шпатель краски. Z biegiem czasu poprzez okres transformacji aż do początku nowego stulecia rozwijali ,модернизировали и расширили спектр инструментов для строительства. В год 2003 następuje zmiana formy prowadzenia działalności z osoby fizycznej na spółkę z.o.o. Z jednoczesnym rozszerzeniem grona wspólników o udziałowców austriackich , którzy na bazie swojego ponad stuletniego doświadczenia w produkcji narzędzi ręcznych pomagają w utrzymaniu wykonania produktów Zolwro na najwyższym światowym poziomie. W międzyczasie spółka nabyła nieruchomość w mieście Oleśnica (30 км от Вроцлава ) где 2500 m2 powierzchni produkcyjno-magazynowej produkuje artykuły murarsko-tynkarsko-malarskie. На данный момент, осуществляемой с помощью средств, которые мы получаем, чтобы закрыть 20 m.in страны. Россия ,США ,Austrii. Oczywiści nie zapominamy o rodzimym rynku i poprzez sieć dystrybutorów ogólnopolskich oraz regionalnych dostarczamy narzędzia marki OLEJNIK J-L PROFFESIONALL do wszystkich krańców Polski.